Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Τριτη 12 Απριλιου 2016


12 Απριλίου 1204. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Σφαγές, λεηλασία, επιβολή της φεουδαρχίας και της ασυδοσίας των εμπόρων των εθνών, prova generale για το ξεθεμέλιωμα πολιτισμών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Oh, mon Dieu! Μα, εσείς καλλιεργείτε την αντιπαράθεση με την Ευρώπη, μ' αυτά που γράφετε! Είναι βέβαιο πως ούτε και το ευρώ θέλετε! Μήπως θα θέλατε να παραμείνουμε μια ζωή Βαλκάνιοι και Ανατολίτες;
12 Απριλίου 1204. Η πρώτη Άλωση της Πόλης Η πρώτη Άλωση της Πόλης από τούς Φράγκους πριν 800 χρόνια
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνού Καθηγητού Πανεπιστημίου Εφημερ. «Χριστιανική», αριθ. 681 (994)/6.5.2004
ΑΝ η 29η Μαΐου είναι ημέρα πένθους για τον Ελληνισμό, διότι φέρνει στη μνήμη μας την Άλωση της Πόλης από τούς Οθωμανούς το 1453, άλλο τόσο αποφράς είναι για το Γένος μας και η 13η Απριλίου, διότι κατ' αυτήν έπεσε η Πόλη το 1204 στους Φράγκους. Το δεύτερο γεγονός δεν υστερεί καθόλου σε σημασία και συνέπειες έναντι τού πρώτου. Αυτή είναι σήμερα η κοινή διαπίστωση της ιστορικής έρευνας. Από το 1204, η Πόλη, και σύνολη η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, δεν μπόρεσε να ξαναβρεί την πρώτη της δύναμη. Το φραγκικό χτύπημα εναντίον της ήταν τόσο δυνατό, πού έκτοτε η Κωνσταντινούπολη ήταν«μια πόλη καταδικασμένη να χαθεί»(Ελ. Αρβελέρ). Αξίζει, συνεπώς, μια θεώρηση τού γεγονότος αυτού, έστω και στα περιορισμένα όρια ενός άρθρου.
ΣΤΙΣ 13 Απριλίου 1204, έπειτα από μια πεισματική και μακρόχρονη πολιορκία, κατελάμβαναν οι Φραγκολατίνοι Σταυροφόροι την Κωνσταντινούπολη. Η χριστιανική Αυτοκρατορία της Ρωμανίας/Βυζαντίου έσβηνε κάτω από το θανάσιμο πλήγμα της φραγκικής Δύσεως. Το γεγονός αυτό ήταν σημαντικότατο σε δύο κατευθύνσεις α)εσωτερικά, διότι σφράγισε καθοριστικά την περαιτέρω πορεία της Αυτοκρατορίας και β)εξωτερικά, διότι καθόρισε επίσης τελεσίδικα τις σχέσεις με τη Δύση, αλλά και με την ανερχόμενη δύναμη των Οθωμανών. Η τραγική ιστορική επιλογή τού Ρωμαίικου, πού εκφράζεται με τον γνωστό εκείνο λόγο« κρειττότερον (..) φακιόλιον (..) Τούρκων ή καλύπτρα λατινική», υποστασιώνεται στα 1204, όταν πλέον αποκαλύπτονται αδιάστατα οι διαθέσεις της Φραγκιάς έναντι της Ρωμαίικης Ανατολής.
Από το 1095 αρχίζουν οι Σταυροφορίες, εκστρατείες δηλαδή τού χριστιανικού κόσμου της Ευρώπης, με σκοπό, κατά τις επιφανειακές διακηρύξεις, την απελευθέρωση και υπεράσπιση των Αγίων Τόπων. Στις επιχειρήσεις αυτές, πού κράτησαν ως το ΙΕʹ αιώνα, πρωτοστατούσαν οι εκάστοτε Πάπες, διότι ήσαν «ιεροί πόλεμοι» κατά των απίστων. Βέβαια, η έρευνα έχει επισημάνει στις εκστρατείες αυτές και ταπεινά ελατήρια, λ.χ. τυχοδιωκτισμό, δίψα πλουτισμού κ.ά. Είναι όμως σήμερα πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι οι Σταυροφορίες κύριο σκοπό είχαν τη φραγκική κυριαρχία στην Ορθόδοξη Ανατολή και, τελικά, τη διάλυση της Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης, πού ήταν το εμπόδιο στον επεκτατισμό και τα μονοκρατορικά σχέδια της μετακαρλο-μάγνειας Φραγκοσύνης. Το 1204, η Άλωση της Πόλης από τούς Φράγκους, η διάλυση της «Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» και η επακολουθήσασα Φραγκοκρατία επιβεβαιώνουν την εκτίμηση αυτήν.
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ του 1204 συνδέονται με την Δʹ Σταυροφορία. Η σχετική βούληση γι' αυτήν, εκφράσθηκε το 1199 με την ευλογία τού πάπα Ιννοκεντίου Γʹ(1198-1216),«πνευματικού πατέρα» των δύο βασικών επεκτατικών μέσων της φραγκοπαπικής εξουσίας, της «Ιεράς Εξετάσεως» και της Ουνίας (ως ιδέας). Συνεργάτης αυτόκλητος παρουσιάσθηκε ο δόγης (δούκας) της ΒενετίαςΔάνδολος, με το στόλο του. Σπουδαίο ιστορικό πρόβλημα είναι η εκτροπή της Δʹ Σταυροφορίας από τούς Αγίους Τόπους προς την Κωνσταντινούπολη.Ήταν σκοπός ανομολόγητος, ή τραγική σύμπτωση; Η πλειονότητα των ιστορικών, και μάλιστα των αδέσμευτων, δέχεται το πρώτο. Επρόκειτο για καλά οργανωμένο σχέδιο, πού αποσκοπούσε στο να δοθεί ισχυρό κτύπημα στη Ορθόδοξη Αυτοκρατορία, πού περνούσε περίοδο κάμψεως, λόγω της εντάσεως τού τουρκικού κινδύνου. Κατά τα δυτικά Χρονικά, μάλιστα, κάποιοι Λατίνοι άρχοντες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, όταν έμαθαν την αλλαγή τού σκοπού της Σταυροφορίας. Οι περισσότεροι, όμως, συμβιβάσθηκαν από οικονομική ανάγκη. Έμειναν κυρίως οι «μηυμένοι» στη συνωμοσία κατά της Νέας Ρώμης, κάτω από την «πνευματική» ηγεσία τού Πάπα και τη στρατιωτική τού Δόγη, πού μετέβαλε την Βενετία σε θαλασσοκράτειρα δύναμη, με την εκμηδένιση τού «Βυζαντίου». Ο Βενετικός στόλος μετέφερε στην Προποντίδα άγριες μάζες Φλαμανδών, Φράγκων, Γερμανών, εγκληματίες, καιροσκόπους. Η αμοιβή τού Δόγη: η μισή λεία από τη λεηλασία της πλουσιότερης πρωτεύουσας τού τότε κόσμου.
ΒΕΒΑΙΑ, τα φραγκοπαπικά σχέδια διευκολύνθηκαν από την εσωτερική αρρυθμία της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Από τον ΙΑʹ αιώνα άρχισε προοδευτικά η παρακμή της. Το 1071, στοΜατζικέρτ, ο «βυζαντινός» στρατός δέχθηκε μεγάλη ήττα από τούς Σελτζούκους Τούρκους, με συνέπεια την απώλεια μεγάλου τμήματος της Μ. Ασίας. Παράλληλα (1071) χάθηκε το τελευταίο έρεισμα της Κωνσταντινουπόλεως στην Ιταλία, ηΒάρις, πέφτοντας στα χέρια των Νορμανδο-φράγκων. Οι ανορθωτικές προσπάθειες των Κομνηνών δεν είχαν σημαντικά αποτελέσματα και το κράτος υποχωρεί σταδιακά στην οικονομική ισχύ των ιταλικών πόλεων. Η Αυτοκρατορία παραχωρεί σημαντικά προνόμια στη Βενετία, Πίζα και Γένουα, με αντάλλαγμα στρατιωτική βοήθεια. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν να δημιουργηθούν ακμαίες δυτικές παροικίες στην Ανατολή, μεταβάλλοντας το έδαφος της Αυτοκρατορίας σε δικό τους εμπορικό χώρο. Οι Ιταλο-φράγκοι εδραιώθηκαν στην Ανατολή και ενίσχυσαν τη βουλιμία της ευρύτερης φραγκικής οικογένειας. Αλλά και το κοινωνικό κλίμα της Κωνσταντινουπόλεως ήταν την εποχή αυτή αρκετά αντίξοο.
Η Πόλη έχει πια απομονωθεί και αναπτύσσονται φυγόκεντρες τάσεις, λόγω της δυσαρέσκειας των επαρχιών. Διοίκηση και πολίτες συναγωνίζονται μεταξύ τους σε διαφθορά. Οι φορολογίες είναι δυσβάστακτες και βαρύνουν τούς πολίτες των επαρχιών. Η κεντρική εξουσία αμφισβητείται και σημειώνονται επαναστατικά κινήματα. Η φήμη για τη μυθώδη πολυτέλεια της Πόλης και των κατοίκων της είχε διαδοθεί και στη Δύση, με εύλογες συνέπειες. Τα αμύθητα πλούτη της Κωνσταντινουπόλεως έτρεφαν τη φαντασία των πολλών και διευκόλυναν τα επεκτατικά σχέδια των λίγων, της φραγκικής ηγεσίας. Βέβαια, οι ανύποπτοι επαρχιώτες της Αυτοκρατορίας είδαν στην αρχή ως θεία τιμωρία την καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως από τούς Φράγκους, ο δε όχλος της έλαβε μέρος στη λεηλασία. Αργότερα, όμως, θα συνειδητοποιηθούν οι σκοποί των Φράγκων και θα εκτιμηθούν σωστά τα γεγονότα.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ της Σταυροφορίας άρχισε το 1201.Σημαντικοί Φράγκοι φεουδάρχες δήλωσαν συμμετοχή: ο κόμης της Φλάνδρας Βαλδουΐνος, ο κόμης της Καμπανίας Τιμπώ, ο ιστορικός Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουΐνος και ο μαρκήσιος Βονιφάτιος Μομφερατικός. Η συγκέντρωση τού στρατού έγινε στον Ιούνιο τού 1202, στη Βενετία. Το Νοέμβριο τού 1202, καταλήφθηκε για λογαριασμό των Βενετών, η δαλματική πόλη Ζάρα, πού είχε αποστατήσει και υπαχθεί στο βασίλειο της Ουγγαρίας. Οι δυναστικές έριδες στην Κωνσταντινούπολη («Άγγελοι») διευκόλυναν -ως συνήθως- τα δυτικά σχέδια. Οι Σταυροφόροι, στις24.5.1203ξεκίνησαν από τη Ζάρα και μέσω Κερκύρας κατευθύνθηκαν για την Κωνσταντινούπολη. Η θέα της πόλεως τούς άφησε κατάπληκτους.«Δεν μπορούσαν να φαντασθούν πως υπήρχε στον κόσμο τόσο ισχυρή πόλη»σημειώνει ο Γ. Βιλλεαρδουΐνος στην «Ιστορία» του. Στις 6 Ιουλίου άρχισε η πρώτη πολιορκία, με λεηλασίες στα προάστια και τις ακτές της Προποντίδας. Προσπάθεια των πολιορκουμένων τη νύκτα της Πρωτοχρονιάς τού 1204, να πυρπολήσουν τον εχθρικό στόλο, απέτυχε.Επικράτησε τότε αναρχία.
Στις 25 Ιανουαρίου, ο λαός ανακήρυξε αυτοκράτορα τον Νικόλαο Καναβό, ενώ ο αυτοκράτορας Αλέξιος Δʹ συνελήφθη και εκτελέστηκε (8.2.1204). Νέος αυτοκράτορας εκλέχθηκε ο Αλέξιος Εʹ ο Μούρτζουφλος. Μάταια προσπάθησε να οργανώσει την άμυνα και να περιορίσει τις λεηλασίες. Οι Σταυροφόροι, ήδη τον Μάρτιο τού 1204 είχαν υπογράψει συνθήκη για την τύχη της Αυτοκρατορίας μετά την πτώση της πρωτεύουσας. Βασικές αποφάσεις: θα εκλεγόταν Λατίνος Αυτοκράτορας και Λατίνος Πατριάρχης. Έτσι, φάνηκαν και οι αληθινοί σκοποί της εκστρατείας. Επίσης, καθορίστηκε ο τρόπος διανομής της λείας και των εδαφών της Αυτοκρατορίας. Η μεγάλη επίθεση κατά τού θαλασσίου τείχους έγινε στις 9 Απριλίου. Η τελική όμως επίθεση έλαβε χώρα στις 12, και ξημερώνοντας 13, έπεσε η Πόλη. Η ηγεσία είχε ήδη διαλυθεί. Αυτοκράτωρ και ευγενείς εγκατέλειψαν την πόλη και μόνο οι κληρικοί έμειναν, για να προϋπαντήσουν τούς Σταυροφόρους και να τούς δηλώσουν την υποταγή της Βασιλεύουσας.Ο λαός πίστευε στα χριστιανικά αισθήματα των νικητών, αλλά διαψεύστηκε οικτρά.
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ των Σταυροφόρων αποκάλυψε στους Ανατολικούς τη φραγκική Δύση, εκατόν πενήντα χρόνια μετά το εκκλησιαστικό σχίσμα. Έγιναν από τούς Φράγκους ακατονόμαστες πράξεις αγριότητας και θηριωδίας.Φόνευαν αδιάκριτα γέροντες, γυναίκες και παιδιά.Λεηλατούν και διαρπάζουν τον πλούτο της «βασίλισσας των πόλεων τού κόσμου».Στη διανομή των λαφύρων μετέσχε, κατά συμφωνία, και ο Πάπας. Το χειρότερο:πυρπόλησαν το μεγαλύτερο μέρος της Πόλης και εξανδραπόδισαν ένα τμήμα τού πληθυσμού της. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν οι βιασμοί των γυναικών και τα άλλα κακουργήματα.Μόνο την πρώτη μέρα, φονεύθηκαν 7.000 κάτοικοι της Πόλης. Ιδιαιτέρως δε, στόχος της θηριωδίας ήταν ο Κλήρος.Επίσκοποι και άλλοι κληρικοί υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια και κατασφάζονταν με πρωτοφανή μανία. Ο Πατριάρχης μόλις μπόρεσε, ξυπόλυτος και γυμνός, να περάσει στην απέναντι ακτή. Η Κωνσταντινούπολη απογυμνώθηκε από τούς θησαυρούς της. Εσυλήθησαν οι ναοί και αυτή η Αγία Σοφία, μάλιστα μέσα σε σκηνές φρίκης.Στη λεηλασία πρωτοστατούσε ο λατινικός Κλήρος.
Κανείς δεν φανταζόταν ότι η Πόλη θα έκρυβε τόσο ανεκτίμητους θησαυρούς. Επί πολλά χρόνια, τα δυτικά πλοία μετέφεραν θησαυρούς της στη Δ. Ευρώπη, όπου και σήμερα κοσμούν εκκλησίες, μουσεία και ιδιωτικές συλλογές (π.χ. Άγιος Μάρκος, Βενετία). Ένα μέρος των θησαυρών (κυρίως χειρόγραφα) καταστράφηκε. Μέγα μέρος από τούς «βυζαντινούς» θησαυρούς τού Αγ. Μάρκου εκποιήθηκε το 1795 από τη Βενετική Δημοκρατία για πολεμικές ανάγκες. ΒΑΘΥΤΕΡΑ ίχνη από την ίδια την καταστροφή «της Πόλης των πόλεων» χαράχθηκαν μέσα στις ψυχές των Ορθοδόξων. Για τούς Ρωμηούς, ήταν πια απόλυτα βεβαιωμένο ότι η Δʹ Σταυροφορία είχε απ' αρχής στόχο την άλωση της Πόλης και τη διάλυση της Ρωμαίικης Αυτοκρατορίας. Και είναι γεγονός, ότι οι δυτικές πηγές βλέπουν την καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως ως τιμωρία των «αιρετικών» (Γραικών), πού ήσαν «ασεβείς και χειρότεροι από τούς Εβραίους».Την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, τη βλέπουν ως «νίκη της Χριστιανοσύνης».Το χάσμα, συνεπώς, μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, πού είχε ανοίξει με το Σχίσμα (1054), γίνεται τώρα αγεφύρωτο. Οι «Βυζαντινοί» είχαν την ευκαιρία, άλλωστε, να ζήσουν το μίσος των Φράγκων εναντίον τους. Κατά τον ιστορικό Νικήτα Χωνιάτη, αυτόπτη μάρτυρα της Αλώσεως, η αρπακτικότητα και βαρβαρότητα των Σταυροφόρων δεν συγκρίνεται με την ηπιότητα των Μουσουλμάνων, οι οποίοι, μόλις κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, αρκέστηκαν απλώς στην επιβολή μικρού φόρου, αποφεύγοντας κάθε βιαιότητα.
Οι «Βυζαντινοί» συνειδητοποίησαν ότι μετά το 1204, οι Λατίνοι-Φράγκοι ήσαν ο ουσιαστικός εχθρός τους, γιατί μόνο από αυτούς κινδύνευε η ορθόδοξη πίστη και η Παράδοση τού Γένους. Έτσι, διαμορφώθηκε η στάση των Ανθενωτικών, που προέκριναν την πρόσκαιρη συνεργασία με τούς Οθωμανούς από τη «φιλία» των Φράγκων, επιλέγοντας μεταξύ δύο κακών. Μια στάση πού θα εκφρασθεί θεολογικά από τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό το ΙΗʹ αιώνα. Η Άλωση τού 1204, όμως, είχε και ευεργετικές συνέπειες σε μια άλλη διάσταση. Ο μέσος Ρωμιός θα συνειδητοποιήσει τη σημασία της διαλύσεως της Αυτοκρατορίας. Όσο μάλιστα θα παρατείνεται η Φραγκοκρατία, η αντιπάθεια εναντίον των Λατίνων θα μεταστοιχειωθεί σε ομοψυχία. Λόγω δε της διασπάσεως της ενότητος των επιμέρους εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας μετά το 1204, θα αρχίσει ο τονισμός της εθνικότητας, με εμφάνιση της εθνικής συνειδήσεως. Ο τραυματισμός δε τού εθνικού γοήτρου, θα γεννήσει τη Μεγάλη Ιδέα, ως πόθο επανακτήσεως της Κωνσταντινουπόλεως και ανασυστάσεως της Αυτοκρατορίας. ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ σημαντικότερα βιβλία πού έχουν γραφεί για την Άλωση της Πόλης από τούς Φράγκους είναι τού ERNLE BRADFORD, THE GREAT BETRAYAL (Η μεγάλη προδοσία), Λονδίνο 1966. Γερμανική μετάφραση (der verrat von 1204) το 1978 (σσ. 322). Το βιβλίο διαιρείται σε 18 κεφάλαια και περιέχει και σειρά πινάκων τού ζωγράφου PALMA IL GIOVANE (ΙΣΤʹ αι).. Ο συγγραφέας, αποτιμώντας αντικειμενικά τα πράγματα, χαρακτηρίζει την άλωση και λεηλάτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τούς Φράγκους, ως μια«από τις φοβερότερες πράξεις της Ιστορίας». Ονομάζει, μάλιστα, την Πόλη «προμαχώνα της Δύσεως». «Ο χωρισμός και απομόνωση της ανατολικής από τη δυτική Ευρώπη ανάγεται σε τελευταία ανάλυση σε αυτό το γεγονός».
Οι συνέπειές του είναι αισθητές ως σήμερα. Στη διάσπαση της Αυτοκρατορίας ο συγγραφέας αποδίδει το μεταγενέστερο «βαλκανικό πρόβλημα», ως και τη διαίρεση της Ευρώπης σε Ανατολική και Δυτική. Ως κύριο αίτιο της εκτροπής της Δʹ Σταυροφορίας θεωρεί το μίσος των Φράγκων κατά της Ορθοδόξου Ανατολής. Καταδικάζει τη στάση τού Πάπα και των δυτικών Χριστιανών για την «καταστροφή ενός χριστιανικού πολιτισμού» και αποκαλεί τούς καταστροφείς Σταυροφόρους «βαρβάρους». Σημαντικότατη είναι η διαπίστωσή του, ότι «η συμπεριφορά των χριστιανών κατακτητών στα 1204, ήταν πολύ χειρότερη από εκείνη των Τούρκων το 1453. Οι δυτικοί κατακτητές μισούσαν περισσότερο τούς εν πίστει αδελφούς τους από όσο οι Μουσουλμάνοι δύο αιώνες μετά». Δέχεται δε και αυτός, ότι μία από τις σοβαρότερες συνέπειες τού 1204 ήταν το άνοιγμα τού δρόμου των Τούρκων προς την Ευρώπη. Χρειάστηκε, πραγματικά, πολλή τόλμη και ευσυνειδησία για να γραφεί αυτό το βιβλίο, ένα από τα λίγα πού έχουν γραφεί για την«προδοσία τού 1204», διότι η δυτική ιστοριογραφία φροντίζει επιμελώς να ρίχνει το φώς της έρευνας μονομερώς στο 1453...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μια Ελληνίδα καταγράφει με την κάμερά της πως διασκεδάζουν στη Βόρεια Κορέα
https://www.youtube.com/watch?v=TAcIoRL8nJs
Σίγουρα η Βόρεια Κορέα παραμένει η πιο παρεξηγημένη χώρα στον κόσμο, ταυτόχρονα και η πιο άγνωστη. Ο μέσος δυτικός έχει μια πολύ άσχημη εικόνα, κυρίως επειδή έχει γαλουχηθεί με στερεότυπα και απλουστεύσεις, τα οποία σπάνια μπορεί κάποιος να επαληθεύσει ή να διαψεύσει, καθώς είναι ελάχιστοι οι ξένοι δημοσιογράφοι που έχουν επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα. Η Φραγκίσκα Μεγαλούδη έζησα στη Βόρεια Κορέα για σχεδόν δύο χρόνια, από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι το Μάρτιο του 2014*. H Φραγκίσκα θέλησε να μοιραστεί μαζί μας ένα βίντεο από την εποχή που ζούσε στη Χώρα κατά τη διάρκεια ενός πάρτι: "Το βίντεο αυτό το τράβηξα σε ένα πάρτι που έκανε ένας βορειοκορεάτης συνάδελφος στην οργάνωση που εργαζόμουν. Ήταν Απρίλιος του 2013 και μόλις είχε μάθει ότι θα έπαιρνε προαγωγή. Αποφάσισε λοιπόν να το γιορτάσει με ένα τυπικό βορειοκορεατικό πάρτι: καραόκε, αλκοόλ, και πολύ χορός! Ήμασταν πέντε ξένοι και όλοι οι υπόλοιποι ντόπιοι. Το πάρτι έγινε σε ένα κεντρικό εστιατόριο στην Πιονγκ Γιανγκ και κράτησε μέχρι τις 2 το πρωί. Ήταν καταπληκτικό γιατί μέχρι το 2010 δεν επιτρεπόταν οι ξένοι και οι ντόπιοι να έχουν τόσο στενές επαφές. Πόσο μάλλον να έρθουν σε γιορτές ντόπιων και να κάτσουν όλοι μαζί μέχρι το πρωί! Όμως πλέον ο Κιμ τζονγκ Ουν έχει χαλαρώσει πολύ τις απαγορεύσεις. Έτσι όλοι μαζί φάγαμε τυπικά βορειοκορεατικά φαγητά, ήπιαμε την ντόπια μπύρα με sonju - οι βορειοκορεάτες είναι πολύ γερά ποτήρια, δεν υπάρχει γιορτή χωρίς αλκοόλ και μετά ξεκίνησε το τραγούδι και ο χορός. Τα τραγούδια κυρίως αγγλικά, πολύ "αγαπησιαρικα" διότι οι βορειοκορεάτες έχουν το δράμα μέσα τους και τους αρέσει πολύ η ξένη μουσική τη δεκαετίας του 70-80!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/4/2016 10.30
Αυτή την ώρα έχουν καταληφθεί τα γραφεία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, στην οδό Φιλελλήνων, από μέλη της ΛΑΕ. Έξω από το κτίριο, άλλα μέλη της Λαϊκής Ενότητας, με τη συμμετοχή του επικεφαλής της, Παναγιώτη Λαφαζάνη, και των μελών της Π.Γ., Δημήτρη Στρατούλη, Στάθη Λεουτσάκου, Δέσποινας Σπανού, Σοφίας Παπαδόγιαννη και Νίκου Γαλάνη, πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των νέων θανάσιμων περικοπών στις συντάξεις, με συνθήματα: «Με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση», «Κάτω τα χέρια από τα ταμεία, το κράτος να πληρώσει και η εργοδοσία», «Τσίπρας και Στουρνάρας κάνουν συμφωνία, να σωθούν οι τράπεζες, να κλείσουν τα ταμεία», «Λεφτά για τα ταμεία και όχι για τις τράπεζες και την πλουτοκρατία» και «Αυτή είναι της κυβέρνησης η συμφωνία, να σωθούν οι τράπεζες, να κλείσουν τα ταμεία».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Επανάσταση. 13. ΟΧΙ 11 χωρίς. Τσάβες για πάντα, με Μπολιβάρ και τους επαναστατικούς τους ανθρώπους ... Όταν το 11 Απρίλη του 2002, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, οι ΗΠΑ, με τη Βρετανία και το ισπανικό κράτος, και την ολιγαρχία pitiyanki, σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του διοικητή πρόεδρου Τσάβες σκέφτηκε νικηφόρα. Η Μαριονέτα, Πέδρο Καρμόνα δεν κράτησε ουτε δύο ημέρες. Αντισταθηκαν, οι επαναστατικοί τους ανθρώποι και με τον Βολιβαριανό στρατός νίκησαν το πραξικόπημα. Σήμερα, όπως χθες, δεν περνούν τη δολοφονική αντίδραση, τα guarimberos εγκληματίες. Όχι στο πραξικόπημα με το Νόμο Αμνηστίας. Μια ήττα για τα παιδιά του θείου Σαμ ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανακοίνωση Πυρήνα Ε.ΠΑ.Μ. Κεφαλονιάς
Η κατάσταση της Πατρίδας μας είναι τώρα πιο δεινή και πιο ξεκάθαρη από ποτέ: • Ευρωπαϊκή Ένωση και Δ.Ν.Τ. έχουν επιβάλει στην Ελλάδα στυγνήκατοχή, με όπλο το ευρώ και με σκοπό την πλήρη διάλυση του εθνικού κράτους, την παραχώρηση κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής στα αρπακτικά των Τραπεζών και των πολυεθνικών εταιρειών και την μετατροπή των Ελλήνων και κάθε κατοίκου της χώρας μας σε σκλάβους ενός εργασιακού και κοινωνικού Μεσαίωνα. • Η ελληνική Κυβέρνηση πλέον δεν υφίσταται, παρά μόνο ως κατώτερου βαθμού υπάλληλος των Βρυξελών. Στο δε ελληνικό Κοινοβούλιο η αντιπολίτευση υπάρχει μόνο «κατ’ όνομα», με τα κόμματά της να συναγωνίζονται ποιο θα φανεί περισσότερο πειθήνιο όργανο των «πιστωτών» μας. • Η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Κεφαλονιά, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του οικονομικού μαρασμού και της κοινωνικής διάλυσης που επέφερε ο «Καλλικράτης». Ένας «ευρωκίνητος» θεσμός, που επιβλήθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακριβώς για να πάψει να είναι και «τοπική» και «αυτοδιοίκηση». Για να δημιουργήσει μεγάλες περιφέρειες, χωρίς κοινωνική συνοχή, ανήμπορες να διεκδικήσουν βασικά τους δικαιώματα, έρμαια των ιδιωτικών συμφερόντων.
Στην ζοφερή αυτή πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα, το «Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο Ε.ΠΑ.Μ.», είναι η μόνη πολιτική δύναμη, που με νηφάλια σκέψη, οργανωμένη δράση και ριζοσπαστική αλλά και άμεσα πραγματοποιήσιμη πολιτική πρόταση, καλεί τον Ελληνικό Λαό σε κοινωνικό – εθνοαπελευθερωτικό αγώνα, με ενότητα και πίστη στην τελική Νίκη. Μακριά από την πατριδοκαπηλία, αλλά και τον εθνομηδενισμό, χωρίς ιδεολογήματα και ψευτοϊδεολογικούς διαχωρισμούς, το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί κάθε Έλληνα να συμμετάσχει στην προσπάθεια για την αποκατάσταση της αληθινής Δημοκρατίας, την οργάνωση πραγματικά κοινωνικού κράτους και την ανάκτηση τηςαξιοπρέπειας της πατρίδας μας και του λαού της. Εμείς, τα πρώτα, «ιδρυτικά» μέλη του Πυρήνα Ε.ΠΑ.Μ. Κεφαλονιάς, πιστεύουμε ότι Κεφαλονιά και Ιθάκη έχουν δικαίωμα και καθήκον να είναιστην πρώτη γραμμή αυτού του καλού αγώνα. Γιατί τα νησιά μας, έχοντας περάσει πάνω από μισόν αιώνα με «Ψεύτρα Ελευθεριά» γνωρίζουν καλά τι σημαίνει να αποτελείς μέλος Προτεκτοράτου. Γιατί εδώ, στα χώματα των νησιών μας, με τους Αληθείς Ριζοσπάστες, έγινε για πρώτη ίσως φορά αντιληπτό ότι το Κοινωνικό και το Εθνικόείναι δύο στοιχεία αλληλένδετα, αδιαχώριστα, απαραίτητα για κάθε αληθινό λαϊκό αγώνα. Γι αυτό, ζητάμε από όλους τους συμπολίτες μας σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, να έλθουν κοντά μας, να γνωρίσουν καλύτερα το Ε.ΠΑ.Μ., τους ανθρώπους του, τις απόψεις του και κυρίως τις Ιδέες που υπηρετεί. Με πίστη ότι ο Κεφαλονίτης και ο Ιθακήσιος δεν έχουν λησμονήσει την Ιστορία τους ούτε έχουν χάσει κάθε Ελπίδα για ένα μέλλον αντάξιο του πολιτισμού των νησιών μας, σας περιμένουμε όλους στην μάχη για την αξιοπρέπεια, την Ελευθερία, την αληθινή Κοινωνία.
Επικοινωνία: τηλ. 697 733 1302 email: epamkefalonias1@gmail.com
Ο συντονιστής Πυρήνα Τα μέλη Λευτέρης Βλαχογιαννάτος Παναγής Μπάλας Μαρίνος Φωτεινάτος Ιωσήφ Β. Λουκέρης Μαρία Σαβράμη Παναγής Νικολετάτος
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΧΑΛΕΠΙ
Αυτή την εβδομάδα οι τρομοκράτες της οργάνωσης Jaysh al-Islam που ο ΟΗΕ!!! προσκάλεσε!!! στη Γενεύη να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, χρησιμοποίησαν χημικά όπλα σε επίθεσή τους κατά των Κούρδων του YPG που ελέγχουν μια από τις συνοικίες της πόλης.
RT 10.4.16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρόσκληση
Τα τμήματα Εξωτερικής Πολιτικής και Δικαιωμάτων της Λαϊκής Ενότητας, σας προσκαλούν την Παρασκευή 22/4/2016 και ώρα 8.00 μ.μ. στη θεατρική παράσταση “Το όνομά μου είναι Rachel Corrie” που ανεβαίνει στο Θέατρο Παραμυθίας - ( Παραμυθίας 27, Κεραμεικός) για να τιμήσουμε όλους όσους αγωνίζονται ενάντια στους πολέμους και τα δικτατορικά καθεστώτα και υπερασπίζονται τους αδύναμους αυτού του κόσμου και για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό.
Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μάνιας Παπαδημητρίου.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ιουλία Γεωργίου, Καίτη Ιωαννίδου, Θεοφάνης Μιλλεούνης Κείμενο: Alan Rickman, Katerina Vinner Μετάφραση: Νάνσυ Τρικαλίτη Σκηνικά-κοστούμια: Άρτεμις Θεοδωρίδη Βίντεο: Μαργαρίτα Μαντά, Αγγέλα Δεσποτίδου, Μάτα Καστριτσίου
Διάρκεια παράστασης: 75'
Θα ακολουθήσει συζήτηση για τον πόλεμο και τους πρόσφυγες
Τηλεφωνικές κρατήσεις: 2103800066, 6973661353 (Δέσποινα Καρούση)
Τιμή εισιτηρίου: 7 Ευρώ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ωρες μαρτυρίου, χωρίς φάρμακα για χημειοθεραπείες
12/4/2016 10.30
Όπως γραφει το ΕΘΝΟΣ. Σε κίνδυνο μπαίνει η ζωή των καρκινοπαθών από τις δραματικές ελλείψεις σε πόρους και φάρμακα των δημόσιων νοσοκομείων.
Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα δεν έγιναν την περασμένη Πέμπτη χημειοθεραπείες σε δεκάδες ασθενείς στο «Λαϊκό». Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως το ογκολογικό «Αγιοι Ανάργυροι». Τις τελευταίες 15 ημέρες το «Λαϊκό» δεν ήταν σε θέση να προμηθευτεί τα αναγκαία φάρμακα για τους καρκινοπαθείς. Οι ελλείψεις καλύφθηκαν (μερικώς) πριν από δέκα ημέρες από το απόθεμα φαρμάκων του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού. Το πρόβλημα, όμως, δεν αντιμετωπίστηκε οριστικά και οι ασθενείς ενημερώθηκαν την περασμένη Πέμπτη ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες ποσότητες του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου. Ακολούθησε καταγγελία του Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και την Παρασκευή ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας ότι υπήρξε συνεννόηση με την εταιρεία που το προμηθεύει. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έφτασε στο «Λαϊκό» η απαραίτητη ποσότητα, ώστε οι χημειοθεραπείες των ασθενών να πραγματοποιούνται πλέον κανονικά και χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Οι ασθενείς ειδοποιήθηκαν να σπεύσουν στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν στη θεραπεία που δεν είχε γίνει την προηγουμένη.
Ανεπάρκεια Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται από την αρχή του χρόνου τόσο στο «Λαϊκό» όσο και σε άλλα νοσοκομεία. Μιλώντας στο «Εθνος», η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών (ΚΕΦΙ), Ζωή Γραμματόγλου, επεσήμανε ότι ελλείψεις συγκεκριμένου φαρμάκου καταγράφηκαν και στο ογκολογικό νοσοκομείο «Αγιοι Ανάργυροι». Σύμφωνα με την κυρία Γραμματόγλου, δεν είναι δυνατό να αναβάλλονται χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς και να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους. Ο Σύλλογος ?σημειώνει? βοηθά με όσα αποθέματα φαρμάκων έχει, όμως δεν επαρκούν. Τη λύση πρέπει να δώσει η Πολιτεία. Ο Γιώργος Βήχας, καρδιολόγος και «ψυχή» του Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, τονίζει ότι η καθυστέρηση της θεραπείας των καρκινοπαθών εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την επιδείνωση της κατάστασής τους αλλά και για την ίδια τη ζωή τους: «Το τωρινό πρόβλημα λύθηκε. Εάν δεν δοθεί οριστική λύση, θα το ξαναβρούμε σύντομα μπροστά μας. Και η οριστική λύση είναι μία. Να σταματήσουν αμέσως οι περικοπές δαπανών στην Υγεία και να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων». Από την αρχή του έτους τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να καλύψουν με φάρμακα εξωτερικούς ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος. Με απόφαση του υπουργείου Υγείας, οι χρονίως πάσχοντες δεν παραλαμβάνουν τα σκευάσματά τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, όπως συνέβαινε μέχρι το τέλος του 2015. Απευθύνονται πλέον στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ποσότητες ώστε να καλύψουν τους ασθενείς. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα, ωστόσο, είναι πολύ ακριβά και οι ισχνοί προϋπολογισμοί των νοσηλευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να τα καλύψουν. Ενα φιαλίδιο για τη χημειοθεραπεία των καρκινοπαθών κοστίζει 2.800 ευρώ. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αύξηση των κονδυλίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά η κατάσταση είναι οριακή. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του «Λαϊκού», όπου στα χρόνια των Μνημονίων έχουν περικοπεί έως και πάνω από τα μισά κονδύλια για φάρμακα και υγειονομικό υλικό.
Δύσκολο καλοκαίρι Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα έχει εκδηλώσει μια σειρά από σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, όπως οροθετικούς και καρκινοπαθείς. Ο προϋπολογισμός του 2016 επιτρέπει ακόμη την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου, αλλά τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ έως το καλοκαίρι, όταν οι διαθέσιμοι πόροι θα έχουν μειωθεί. Σύμφωνα με στοιχεία από τις υπηρεσίες του, πέρυσι το «Λαϊκό» διέθεσε για φάρμακα 25,47 εκατ. ευρώ, όταν το 2010 είχε διαθέσει για τον ίδιο σκοπό 58,48 εκατ. ευρώ. Ανάλογες μειώσεις έχουν καταγραφεί και στους πόρους για υγειονομικό υλικό, οι οποίοι περιορίστηκαν πέρυσι στα 9,65 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ πριν από έξι χρόνια.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Απίστευτη φρίκη: Σιδερώνουν το στήθος κοριτσιών για να μην μεγαλώσει
Ακούγεται φρικιαστικό ακόμα και σαν σκέψη, όμως για αρκετές κοινωνίες της Αφρικής (και ιδίως του Καμερούν) οι πρακτικές της μείωσης ή της εξαφάνισης με βασανιστικό τρόπο του στήθους των μικρών κοριτσιών είναι κάτι αρκετά διαδεδομένο.
Το φαινόμενο μάλιστα έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του και στην Ευρώπη, και ιδίως στην Βρετανία, όπου ζουν πολλοί μετανάστες από την Αφρική και που πρόσφατα ήρθαν στην επιφάνεια αρκετά τέτοια περιστατικά. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Indepentent το «σιδέρωμα του στήθους» είναι πλέον ένα κοινό φαινόμενο που έχει περάσει και στην Βρετανία, καθώς όπως πιστεύεται εκατοντάδες αφρικανές μητέρες βασανίζουν της ανήλικες κόρες τους για να μην αποκτήσουν μεγάλο στήθος.
Για να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν κάθε είδους μέθοδο από το ισχυρό δέσιμο με ταινίες και το σφίξιμο με πυρωμένες πέτρες, μέχρι το «κάψιμο» του στήθους με καυτές σπάτουλες. Όπως πιστεύεται υπάρχουν πάνω από 1.000 μικρά κορίτσια στην Βρετανία (και ποιός ξέρει πόσα ακόμα στην υπόλοιπη Ευρώπη) τα οποία υπομένουν αυτού του είδους τα βασανιστήρια. Μάλιστα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στην χώρα καλούν την κυβέρνηση να κυρήξει αυτές τις ενέργειες ως πράξη βασανισμού και να διώκονται από τις αρχές. Ο λόγος που οι μετανάστες από την Αφρική κάνουν αυτού του είδους τα βασανιστήρια είναι για να μην μεγαλώσει το στήθος των ανήλικων κοριτσιών ώστε να γίνουν ελκυστικές και προχωρήσουν σε σχέσεις με μεγαλύτερους άνδρες. Μία ανεπιθύμητη γέννα θεωρείται απαγορευτικό για τα ήθη αυτών των οικογενειών και έχουν βρει αυτόν τον τρόπο για να τον σταματήσουν. Το βάρβαρο αυτό έθιμο βρίσκεται σε εξάπλωση στην Αφρική, και ιδίως στο Καμερούν, όπου όπως υπολογίζεται πάνω από τέσσερα εκατομμύρια είναι οι γυναίκες θύματα. Μάλιστα υπολογίζεται ότι περίπου 4 στα 10 κορίτσια που πηγαίνουν στο σχολείο υπόκεινται σ' αυτόν τον βασανισμό.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΦΑΝΤΟΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ-«ΗΜΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΣ» ΛΕΕΙ
ΑΠΘ: Αργόμισθος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο ελληνικό δημόσιο
11|04|2016 19:28
Τριακοσιες χιλιάδες ευρώ συνολικα φαίνεται ότι στοιχίζει στο ελληνικό Δημόσιο η αργομισθία καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, όπως προκύπτει από αναφορά που έγινε στις πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος και έφτασε σε γνώση του εισαγγελέα διαφθοράς Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αναφορά, ο συγκεκριμένος καθηγητής του τομέα Χειρουργικής του ΑΠΘ, παρότι τα τελευταία οκτώ -τουλάχιστον- χρόνια δεν ανταποκρίνεται στο διδακτικό του έργο, ούτε στα χειρουργεία, εντούτοις εξακολουθεί να εισπράττει κανονικά κάθε μήνα το μισθό του. Η μισθοδοσία του κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι προσεγγίζει τις 200.0000 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να ταξιδεύει και να περνάει αρκετό καιρό σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, δίχως -πάντως- η εκεί παραμονή του να συνδέεται με ακαδημαϊκά προγράμματα ή υποχρεώσεις στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής του ιδιότητας. Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για απάτη κατ' εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, και σε συνάρτηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου. Της παραγγελίας, προηγήθηκε προκαταρκτική έρευνα, κατά την οποία, ο κατηγορούμενος -πλέον- γιατρός εξετάστηκε και -κατά πληροφορίες- δεν αρνήθηκε την παρατεταμένη απουσία του από τα καθήκοντά του ως πανεπιστημιακού δασκάλου, ενώ δεσμεύτηκε ότι στο μέλλον θα είναι συνεπής. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο ίδιος, φαίνεται ότι επιχείρησε να συνδέσει κάποιο διάστημα της απουσίας του με την κάθοδό του στην πολιτική ως υποψήφιου βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ., στις εκλογές του 2012. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος καθηγητής βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελίας συναδέλφων του για την παντελή απουσία του από τα πανεπιστημιακά έδρανα και τα χειρουργεία. Κατά το παρελθόν έγιναν καταγγελίες από τους προϊσταμένους του στην Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τότε πρυτανικές Αρχές περιορίστηκαν στο να τον επιπλήξουν. Ακόμη, η ΕΔΕ που διενεργήθηκε για την επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας φαίνεται ότι ουδέποτε ολοκληρώθηκε.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Αιγύπτιος δικτατορας – «προεδρος» δώρισε στη Σαουδική Αραβία δύο νησιά και οι Αιγύπτιοι εξαγριώθηκαν
Τα στρατηγικής σημασίας νησιά Τιράν και Σαναφίρ στην Ερυθρά Θάλασσα ανήκαν στο Κάιρο από το 1950
11.4.2016 | 23:01
Η απόφαση του Αιγύπτιου Δικτατορα – «προεδρου» να παραχωρήσει στην Σαουδική Αραβία την κυριαρχία δύο νησιών στη Ερυθρά Θάλασσα έχει εξοργίσει τον αιγυπτιακό λαό που από την ημέρα που υπογράφηκε η σχετική συμφωνία εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Δικτατορα – «προέδρου» στρατηγου Αμπντούλ Φατάχ Αλ Σίσι. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα, η κίνηση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας στο Κάιρο, όπου και έγινε δεκτός με τιμές, μίλησε στο Κοινοβούλιο και μεταξύ άλλων αναδείχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Καΐρου. Ο Δικτατορας Αλ Σίσι εξήγησε σχετικά πως πρόκειται για "κίνηση ευγνωμοσύνης" προς την Σαουδική Αραβία. Το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου σχολίασε πως ουσιαστικά πρόκειται για "μεταφορά" προς την Σαουδική Αραβία, καθώς η Αίγυπτος απλώς αποφάσισε να της επιστρέψει στα συγκεκριμένα νησιά που κάποτε ήταν δικά της. Η Σαουδική Αραβία είχε δώσει τα νησιά στην Αίγυπτο το 1950 εν μέσω φόβων πως μπορεί να τα καταλάμβανε το Ισραήλ. Η απόφαση του Αλ Σίσι προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με τον κωμικό Μπασέμ Γιουσέφ να σχολιάζει δηκτικά στο Twitter: "Περάστε, κύριοι. H Χερσόνησος του Σινά για 1 δισ., οι Πυραμίδες για 2 δισ. και δώρο δύο αγάλματα", ενώ και οι Αδελφοί Μουσουλμανοφασιστες αντέδρασαν υποκριτικα υποστηρίζοντας πως "Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρεί ιδιοκτησία του αιγυπτιακού λαού για μια χούφτα δολάρια". Τα δύο νησιά, Τιράν και Σαναφίρ, βρίσκονται σε μια στρατηγική σημασίας θέση, νότια της Χερσονήσου του Σινά, στην είσοδο του Κόλπου του Άκαμπα, της μόνης εξόδου που έχουν Ιορδανία και Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Κουρδιστάν" η Γερμανία
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016, 17:10
Από έντονα επεισόδια και συγκρούσεις σημαδεύτηκαν οι παράλληλες συγκεντρώσεις και πορείες που έγιναν σε πολλές γερμανικές πόλεις, μεταξύ τούρκων Ισλαμοφασιστων «μεταναστών» οπαδων του Ερντογαν από τη μία και Κούρδων μαζί με μέλη αριστερών οργανώσεων από την άλλη. Η γερμανική αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση βίας προκειμένου να καταστείλει τις δύο αντικρουόμενες ομάδες, οι οποίες μετέφεραν το κουρδικό πρόβλημα και τις φονικές συγκρούσεις μεταξύ τούρκων Ισλαμοφασιστων και Κούρδων στο Κουρδιστάν, στην καρδιά της Ευρώπης. Οι διαδηλώσεις έγιναν στην Κολωνία, το Μόναχο, τη Νυρεμβέργη, τη Φρανκφούρτη, τη Στουτγάρδη και άλλες πόλεις και διοργανώθηκαν από την Ισλαμοφασιστικη «ευρωπαϊκή» «επιτροπή νέων τούρκων», ως διαμαρτυρία για τις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Σε απάντηση, Κουρδικές οργανώσεις μαζί με γερμανούς μέλη αριστερών κομμάτων, διοργάνωσαν αντι-διαδηλώσεις, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν τα βίαια επεισόδια. Οι Κούρδοι κατηγορούν την πολιτική του ισλαμοφασιστα «σουλτανου» Ερντογάν για «εθνοκάθαρση» στο Κουρδιστάν, ενώ οι τούρκοι ισλαμοφασιστες κράδαιναν τις τουρκικές σημαίες και πολλοί από αυτούς φώναζαν το χαρακτηριστικό "Αλλάχ Ακμπάρ". Ο απολογισμός των επεισοδίων στις διάφορες πόλεις ήταν 24 συλλήψεις και από τις δύο πλευρές και 17 τραυματίες αστυνομικοί, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των τραυματιών από μέρους των διαδηλωτών. Το Κουρδικό PKK αριθμεί περίπου 14.000 μέλη στη Γερμανία, ενώ στην Ισλαμοφασιστικη τουρκία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παραδόθηκαν στο Ιράν οι πύραυλοι S-300
Τρίτη, 12 Απριλίου 2016, 02:33
Ολοκληρώθηκε η πρώτη παράδοση του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-300 από τη Ρωσία στο Ιράν, όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα έναν κυβερνητικό αξιωματούχο. Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η Τεχεράνη αποκτά πλέον τεχνολογία την οποία απαγορευόταν να διαθέτει πριν καταλήξει σε συμφωνία με τις μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-300 είχε τεθεί σε υπηρεσία για πρώτη φορά στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, το 1979. Στην αναβαθμισμένη του εκδοχή, είναι ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα του είδους στον κόσμο και, σύμφωνα με το βρετανικό ινστιτούτο μελετών RUSI, μπορεί να στοχοθετεί πολλά αεροσκάφη ή / και βαλλιστικούς πυραύλους σε απόσταση έως και 150 χιλιομέτρων. Η απόφαση της Μόσχας να προμηθεύσει το Ιράν με S-300 προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ. Η Ρωσία είχε ακυρώσει τη διμερή συμφωνία για την πώληση S-300 στο Ιράν το 2010, πιεζόμενη από τη Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εξαγγείλει ότι η πώληση θα προχωρούσε τον Απρίλιο του 2015, μετά την προσωρινή συμφωνία η οποία άνοιξε τον δρόμο για την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας τον Ιούλιο πέρσι.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΗΠΑ: Συνελήφθησαν πάνω από 400 διαδηλωτές στο Καπιτώλιο
12/04/2016 - 06:26
Πάνω από 400 άτομα συνελήφθηκαν χθες για παράνομη διαμαρτυρία στο χώρο του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι διαδηλωτές ζητούσαν "να αναλάβει άμεση δράση το Κογκρέσο για να θέσει σε τέλος τη διαφθορά του κεφαλαίου στην πολιτική μας και να εγγυηθεί ελεύθερες και δίκαιες εκλογές", είπε η οργάνωση Δημοκρατική Άνοιξη, η οποία οργάνωσε τη διαδήλωση, στον ιστότοπό της.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Παραμύθι» η δωρεάν περίθαλψη
Πρόσβαση χωρίς αντίτιμο μόνο για όσους έχουν εισόδημα έως 2.400 ευρώ αλλα και για τους μετανάστες
Aποροι, άστεγοι και μετανάστες-πρόσφυγες που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και προσπαθούν να επιβιώσουν με 2.400 ευρώ τον χρόνο (!), στο όριο της ακραίας φτώχειας, και υπολογίζονται σε περίπου 400.000 ανθρώπους (170.000 οικογένειες), είναι αυτοί που θα έχουν εντελώς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ολοι οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι θα πρέπει να πληρώνουν συμμετοχή για τα φάρμακά τους. Τα παραπάνω ανέφεραν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για την πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά τους ανασφάλιστους. Ειδικότερα, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ (άνεργοι, μετανάστες-πρόσφυγες κ.λπ.) θα μπορούν πολύ σύντομα να παραλαμβάνουν από τα νοσοκομεία μια εξαμηνιαία κάρτα δωρεάν νοσηλείας αλλά και φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Οσοι έχουν ΑΜΚΑ
Οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι που έχουν ΑΜΚΑ θα μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία πληρώνοντας μόνο τη συμμετοχή τους, όπως και οι ασφαλισμένοι, ενώ η νοσηλεία τους θα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι το κόστος των φαρμάκων στα ιδιωτικά φαρμακεία για τους ανασφάλιστους εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 30.000.000 ευρώ, τα οποία έχουν εξασφαλιστεί με την αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, που θα καλύψει τη δράση. Οσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές θα καλύπτονται δωρεάν από το ΠΕΔΥ και τα νοσοκομεία. Το κόστος για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη νοσηλεία των ανασφάλιστων ανέρχεται συνολικά στα 100.000.000 ευρώ. «Οι λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων και η κρατική χρηματοδότηση έχουν αυξηθεί. Φέτος το όριο των δαπανών είναι 1,634 δισ. ευρώ έναντι 1,388 δισ. το 2015» είπε ο κ. Ξανθός και συμπλήρωσε: «Γι' αυτό φέτος θα εφαρμοστεί η ΚΥΑ». Ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στον ΕΟΠΥΥ, σημείωσε ότι οφείλει ήδη στους παρόχους υγείας 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τόνισε ότι τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων είναι συνολικά 3 δισ. ευρώ, ωστόσο φέτος ο στόχος είναι ο ΕΟΠΥΥ να λάβει 4 δισ. ευρώ από τα Ταμεία.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στη Γερμανια, στους δρομους βγηκαν οι μεταλλεργατες, διεκδικωντας αυξησεις 5%.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Απαγορευουν τις σεξι διαφημισεις στη Γερμανια, για να μην ερεθιζονται οι μεταναστες.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι Αρχές ανακτήσαν πέντε αρχαιολογικά ευρήματα που εκλάπησαν από το ISIS από της Παλμύρας το Μουσείο
Χομς, SANA - Ενώ η ανακαταληψη προχωρα σε περιοχές στην Παλμύρα στην ανατολική επαρχία της Χομς, οι αρχές εχουν ανακτησει πέντε αρχαιολογικά αντικείμενα που είχαν κλαπεί από το Εθνικό Μουσείο στην Παλμύρα απο ISIS τρομοκράτες. Μια πηγή στην πόλη είπε ρεπόρτερ του SANA ότι τα αντικείμενα βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε ένα σπίτι στην περιοχή αλ-Maalef στην Παλμύρα, και ότι θα παραδοθουν στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων (DGAM). ISIS τρομοκρατική οργάνωση λεηλάτησε ένα μεγάλο αριθμό των αρχαιολογικών θησαυρών από την πόλη Παλμύρα και τα εστειλε λαθραία στο εξωτερικό, εκτός από την καταστροφή σε πολλά ιστορικά μνημεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των τάφων τον πύργο, η Αψίδα του Θριάμβου, ο Ναός του Bel, ο Ναός της και Baalshamin, και al-Lat Lion άγαλμα.
"Η Παλμύρα δεν ανήκει πλέον σε όλους... Δεν ανήκει στην 'παγκόσμια' πολιτιστική κληρονομιά... Ανήκει στο λαό της Συρίας κι όσους αντιστάθηκαν στην πενταετή ιμπεριαλιστική επίθεση"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τύφλα να 'χει ο νεοφασίστας Γεωργιάδης! Το Συριζέικο σκουπιδαριό απεφάνθει! Όποιος Έλληνας άνεργος και ανασφάλιστος έχει έσοδα πάνω από 200 ευρώ το μήνα δεν δικαιούται δωρεάν περίθαλψη!
Τό Συριζέικο σκουπιδαριό απεφάνθει Όποιος Έλληνας άνεργος και ανασφάλιστος έχει έσοδα πάνω από 200 ευρώ το μήνα δεν δικαιούται δωρεάν περίθαλψη.
- Κανονική κοροϊδία... Όσοι ανασφάλιστοι έχουν εισόδημα πάνω από 200 ευρώ, ΔΕΝ δικαιούται ΔΩΡΕΑΝ περίθαλψης
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αυτο δε θα το αναμεταδωσει ομως κανεις! Πανω απο 80 απανθρακωμενα παιδια απο επιθεση των Ισλαμιστων της Μποκο Χαρουμ σε σχολειο. Κανεις δεν θα κλαψει. Καμια Τζολι, Ντενιση, Ρεντγκρεηβ, Σακης κ Βαρδινογιαννη. Που εχουν ονομασει τους ισλαμοφασιστες, «προσφυγες». Καμμια αδρα επιχορηγουμενη ΜΚΟ. Κανεις ευαισθητος ιθαγενης.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πάνω από 600.000 Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό τα τελευταία 6 χρόνια-Χανουμε τα παιδιά μας και τη χώρα μας
Τρί, 15/03/2016 - 10:15
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ), τα τελευταία έξι χρόνια μετανάστευσαν στο εξωτερικό περισσότεροι από 600.000 Έλληνες, κυρίως νέοι, διωγμένοι από τον "ευρωπαράδεισο" της κρίσης, σε αναζήτηση μιας μοίρας στον ήλιο της διεθνούς αγοράς εργασίας. Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2014 μετανάστευσαν 106.804, το 2013, 117.094, το 2012 124.694, ενώ ανάλογη ήταν η ροή μεταναστών τα προηγούμενα χρόνια από το 2010 και μετά, έτσι που στο σύνολό τους να ξεπερνούν τα 600.000 άτομα. Η πλειοψηφία τους ήταν νέοι και άντρες, όπως συμβαίνει συνήθως με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Πρόκειται για το τρίτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων στο εξωτερικό, μετά το πρώτο στις αρχές του εικοστού αιώνα και το δεύτερο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το τραγικό είναι ότι, σε αντίθεση με τις εποχές εκείνες, σημερα υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα των ελληνίδων γυναικών, με συνέπεια αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό να μην υποκαθίστανται από αυξημένες γεννήσεις όπως στο παρελθόν. Αντίθετα από τις παλιότερες γενιές, σήμερα η Ελληνίδα μητέρα γεννά ένα περίπου παιδί κατά μέσο όρο, γεγονός που δεν αρκεί για να διατηρηθεί ο πληθυσμός, αφού αυτό απαιτεί 2,1 παιδια κατά μέσο όρο ανά μητέρα. Έτσι η Ελλάδα γερνάει ραγδαία από υπογεννητικότητα αλλά και από τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. Την ώρα που η Ελλάδα μαστίζεται από αυτή τη μεγάλη υπογεννητικότητα, γερνάει ταχύτατα και χάνει τα παιδιά της που φεύγουν μαζικά ως μετανάστες στο εξωτερικό, η ίδια αυτή ιστορική γωνιά της γης εποικίζεται από μάζες μη αφομοιώσιμων μουσουλμάνων. Οι οποίοι στο ορατό μέλλον θα υπερβούν πληθυσμιακά τους Έλληνες "ιθαγενείς" και θα την καταλάβουν χωρίς να έχει πέσει ούτε μία ντουφεκιά. Στο όνομα του πονηρού "φιλανθρωπισμού" θα χάσουμε τη χώρα μας, όπως σχεδιάζουν κάποιοι κύκλοι που προγραμματίζουν τη διαδρομή του μέλλοντος, με τη συνδρομή του μισελληνισμού ορισμένων, την ανοησία άλλων και την αφασία πολλών.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ Διαδηλώσεις χαλυβουργών ενάντια σε απολύσεις
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Πάνω από 45.000 χαλυβουργοί διαδήλωσαν χτες σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας αντιδρώντας σε σχέδια απολύσεων που αναμένεται να προκύψουν από μελλοντικές συγχωνεύσεις μεταξύ μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του μετάλλου, στο φόντο του ανταγωνισμού που οξύνεται διεθνώς στον κλάδο. Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη μέρα συνδικαλιστικής δράσης «Χάλυβας Είναι το Μέλλον», σε βιομηχανικά αστικά κέντρα της Δυτικής Γερμανίας, όπου κυριαρχούν βιομηχανικά μεγαθήρια όπως οι εταιρείες χαλυβουργίας «ThyssenKrupp», «ArcelorMittal», HKM.
Το ίδιο 24ωρο, στη Βρετανία, ο ινδικός όμιλος χάλυβα ΤΑΤΑ STEEL συμφώνησε να πουλήσει θυγατρικές εταιρείες του ομίλου στην Ευρώπη στη λονδρέζικη εταιρεία επενδύσεων «Greybull Capital», υποστηρίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν 4.800 θέσεις εργασίας. Βρετανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν το συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη χαλυβουργία για τη διάσωση 4.800 θέσεων εργασίας στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΑΝΑΑ.-- Ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα η εύθραυστη εκεχειρία στην Υεμένη ανάμεσα στο στρατο της Υεμενης και στους συμμαχους του Σιίτες Χούτι και μισθοφορικες δυνάμεις του διορισμενου από τους αποικιοκρατες «προέδρου» Χάντι, στο πλαίσιο προετοιμασίας των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Κουβέιτ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χτες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετέβη στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, όπου παραδέχτηκε για πρώτη φορά επίσημα «δεκάδες χτυπήματα» στη Συρία, με βασικό στόχο την καταστροφή φορτίων όπλων της «Χεζμπολάχ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ Μπίζνες δισεκατομμυρίων, με «αντάλλαγμα» νησιά...
ΚΑΪΡΟ.-- Μεγάλες προσδοκίες για μπίζνες - μποναμά στα μονοπώλια Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας, συνολικού ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεγαλεπήβολα στρατηγικά σχέδια για τη δημιουργία γέφυρας που θα ενώνει τη Σαουδική Αραβία με την Αίγυπτο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και «εκχώρηση» των δύο στρατηγικών αιγυπτιακών νησιών Τιράν και Σαναφίρ στη Σαουδική Αραβία συμπεριελάμβανε η πενθήμερη επίσκεψη που ολοκλήρωσε χτες στην Αίγυπτο ο Σαουδάραβας μονάρχης Σαλμάν.
Αν και οι περισσότερες συμφωνίες, που υπέγραψε ο Σαουδάραβας μονάρχης Σαλμάν με τον Αιγύπτιο Δικτατορα – «πρόεδρο», στρατηγο Αμπντέλ Φατάχ Σίσι, έγιναν γενικά αποδεκτές από τα πολιτικά κόμματα που στηρίζει το κεφαλαιο της Αιγύπτου, εντούτοις, η εκχώρηση των νησιών Τιράν και Σαναφίρ στον κόλπο της Ακαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα προκάλεσε έντονες αρνητικές αντιδράσεις, καθώς μέρος της αντιπολίτευσης επέκρινε την κυβέρνηση για μυστικές διαπραγματεύσεις με τους Σαουδάραβες και παράκαμψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 151 του αιγυπτιακού συντάγματος που επιτάσσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε περίπτωση συμφωνίας που αλλάζει την οριοθέτηση των αιγυπτιακών εγχώριων υδάτων. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι συνομιλίες για την εκχώρηση των νησιών Τιράν (απ' όπου ξεκίνησε το 1967 ο αραβοϊσραηλινός «πόλεμος των έξι ημερών») και Σαναφίρ στη Σαουδική Αραβία γίνονταν εδώ και έξι χρόνια και προσπάθησε να εκτονώσει τις αντιδράσεις τμήματος της αντιπολίτευσης, των Μέσων Ενημέρωσης και διάφορων φορέων Αιγυπτίων πολιτών, ανακοινώνοντας προώθηση σχετικού νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο αιγυπτιακό κοινοβούλιο... Στα αναπτυξιακά σχέδια που ανακοινώθηκαν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή γέφυρας μήκους σχεδόν 50 χλμ. που θα ενώνει το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου με το Ρας Χαμίντ στη βορειοδυτική Σ. Αραβία και η οποία ανακοινώθηκε από τον Σαουδάραβα βασιλιά ως «ιστορικό βήμα που θα συνδέσει τις ηπείρους της Αφρικής και της Ασίας και θα αυξήσει τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο ηπείρων σε επίπεδα άνευ προηγουμένου».
Υπογράφηκε ακόμη συμφωνία ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μηνιαία παράδοση 700.000 τόνων σαουδαραβικού πετρελαίου, μαζούτ, βενζίνης και φυσικού αερίου για την κάλυψη των αιγυπτιακών ενεργειακών αναγκών επί πέντε χρόνια, μεταξύ της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας ΑRΑΜCO και της αιγυπτιακής κρατικής πετρελαϊκής εταιρίας EGPC. Αλλες συμφωνίες για ζώνη ελεύθερου εμπορίου που θα περιλαμβάνει και την αιγυπτιακή επαρχία του Βόρειου Σινά, ανταποδοτικές σαουδαραβικές επενδύσεις στην αιγυπτιακή οικονομία για τη δημιουργία υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της στέγασης, της Ενέργειας. Επίσης, διμερή μνημόνια κατανόησης για μελλοντικές επενδυτικές συμφωνίες και θέσπιση Επενδυτικού Ταμείου Αιγύπτου - Σαουδικής Αραβίας.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χτες, η αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση απομάκρυνσης των διαδηλωτών από την πλατεία Δημοκρατίας, στο κέντρο του Παρισιού, όπου εδώ και μέρες συνεχίζονταν συγκεντρώσεις της κίνησης «Nuit debout» («Ολονυκτία»).