Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Κυριακη 4 Οκτωβριου 2015


"H Τουρκία πρέπει να μάθει ότι το γαμήλιο ταξίδι της με την Isis (ισλαμικό κράτος) τελείωσε"!
Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός των Εξωτερικών Ρωσίας
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έφθασε στην Ταρτούς της Συρίας το κινέζικο αεροπλανοφόρο Liaoning C-16, για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της Ρωσίας...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεν είμαι ένας απελευθερωτής. Οι απελευθερωτές δεν υπάρχουν! Είναι οι λαοί που απελευθερώνουν τον εαυτό τους...
Τσε

2 σχόλια:

e-h είπε...


AVisnotPR - Join our tweet storm today and demand a real alternative from MPs! – Update on "David Cameron: Reform our voting system to make it fair and representative #MakeSeatsMatchVotes"
AVisnotPR - Εγγραφή μαζί μας στην tweet καταιγίδα μας σήμερα και να απαιτήσουμε μια πραγματική εναλλακτική λύση από τους βουλευτές! - Ενημέρωση σχετικά με "David Cameron: Μεταρρύθμιση του συστήματος ψηφοφορίας μας για να το κάνουμε πιο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό #MakeSeatsMatchVotes"
Owen Winter
Tredrizzick, United Kingdom
Oct 3, 2015 — At 5pm today, Saturday 3rd October, tweet with our hash tag #AVisnotPR and push the issue of electoral reform up the agenda.

Over the past few weeks, we have been contacting MPs to find out whether they support changing our voting system to make it more fair and proportional.

Unfortunately, some MPs replies have been less than impressive.

Many of those opposed to electoral reform resorted to using standard templates, almost all included one phrase:

"The British electorate overwhelmingly voted to retain FPTP in 2011 and I believe this was the right decision."

This argument makes no sense at all.

Firstly, in the 2011 AV referendum, voters voted to reject AV. This was not an endorsement of FPTP. AV is explained here: http://www.electoral-reform.org.uk/alternative-vote/

Secondly, AV is not a more proportional system. In fact, in many cases it is less proportional than First Past the Post.

Thirdly, the AV referendum was four years ago. Since then there has been a surge in support for electoral reform. The 2015 general election was the most disproportionate in British history and now people want a fairer and more proportional system.

We need to teach politicians that AV is not the same as PR and that we want a fairer system.

To do this, please join us on Saturday 3rd October at 5pm by tweeting #AVisnotPR to get the topic trending.

Follow us on twitter @VotingReform1

e-h είπε...

3 του Οκτώβρη του 2015 - Στη 17:00 σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου Tweet με #AVisnotPR hash tag μας και να προωθήσουμε το ζήτημα της μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος στην ατζέντα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουμε επικοινωνία με τους βουλευτές να διαπιστώσουμε κατά πόσον υποστηρίζουν την αλλαγή του συστήματος ψηφοφορίας μας για να γίνει πιο δίκαιο και αναλογικό.

Δυστυχώς, ορισμένοι βουλευτές οι απαντήσεις ήταν λιγότερο από εντυπωσιακές.

Πολλοί από όσους αντιτίθενται στην εκλογική μεταρρύθμιση έχουν καταφύγει στη χρήση από τυποποιημένα πρότυπα, σχεδόν όλα περιλαμβάνονται σε μία φράση:

«Η συντριπτική πλειοψηφία Βρετανών ψηφοφόρων ψήφισε υπέρ της διατήρησης FPTP το 2011 και πιστεύω ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση."

Το επιχείρημα αυτό δεν έχει κανένα νόημα σε όλα.

Πρώτον, το 2011 AV το δημοψήφισμα, οι ψηφοφόροι ψήφισαν για να απορρίψετε AV. Αυτό δεν ήταν μια επικύρωση της FPTP. AV εξηγείται εδώ: http://www.electoral-reform.org.uk/alternative-vote/

Δεύτερον, AV δεν είναι ένα πιο αναλογικό σύστημα. Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις είναι λιγότερο από ό, τι ανάλογη Πρώτα μετά από το ταχυδρομείο.

Τρίτον, το δημοψήφισμα AV ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Από τότε έχει υπάρξει ένα κύμα υποστήριξης για την εκλογική μεταρρύθμιση. Το 2015 οι γενικές εκλογές ήταν η πιο δυσανάλογες στη βρετανική ιστορία και τώρα οι άνθρωποι θέλουν ένα πιο δίκαιο και πιο αναλογικό σύστημα.

Πρέπει να διδάξουμε τους πολιτικούς ότι AV δεν είναι το ίδιο με το PR και ότι θέλουμε ένα δικαιότερο σύστημα.

Για να το κάνετε αυτό, παρακαλώ ελάτε μαζί μας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 17:00 από tweeting #AVisnotPR για να πάρει το θέμα trending.

Ακολουθήστε μας στο twitter @ VotingReform1